Fotodocument / De collectie Vrolik

Twee weken voor de publicatie van Charles Darwins The Origin of Species, op 10 november 1859, overleed de Amsterdamse anatoom Gerardus Vrolik. Tijdens zijn lange leven verzamelde hij samen met zijn zoon Willem duizenden preparaten van mensen en dieren. Hij exposeerde ze op de benedenverdieping van zijn huis aan de Amstel 218. Buitenlandse medici die Amsterdam aandeden, wipten er graag aan om het rariteitenkabinet te bewonderen. De Vroliks hadden een speciale voorliefde voor misvormingen, zoals een zesvingerige hand. Ze meenden dat dergelijke afwijkingen inzicht gaven in het functioneren van de vormkracht, de stuwende kracht die ze verantwoordelijk achtten voor de ontwikkeling van een organisme.

Gerard Vrolik, oud-geneesheer van de stad Amsterdam en rustend lid van de Koninklijke Akademie der Wetenschappen, zou gewoonlijk door de secretaris van de Akademie zijn herdacht. Maar dat was zijn eigen zoon Willem, en die vond het niet kies een elegie voor...