Bloemlezing

Sophia Loren liet zich interviewen in een door Coca-Cola gesponsord televisieprogramma, schreef de door reclame gefascineerde Rudy Kousbroek ooit. In de loop van het gesprek werd haar mening gevraagd over deze frisdrank. ‘I love Coca-Cola,’ antwoordde ze. ‘We drinken het veel in Italië, het is daar ook erg bekend. Alleen bij ons heet het Pépsi-Cola.’

Oud-collega’s van NRC Handelsblad Marja Roscam Abbing en Wout Woltz stelden een lijvige bloemlezing samen uit de ongeveer veertig boeken in alle denkbare genres die Kousbroek in zestigjarig schrijverschap publiceerde. Persoonlijk had ik wat meer van zijn filosofische kant laten zien (faliekant tegen obscure filosofen als Deleuze, Derrida, Lacan en Heidegger, vóór Simon Leys en Jean-François Revel) om te voorkomen dat de schijn wordt gewekt dat Kousbroek alleen maar schreef om ons en hemzelf snikkend van heimwee in een kuil te laten vallen. Ik overdrijf een beetje, want het essay met de intrigerende vraag of pessimisten...