Rampcommunicatie

Er was bij de ramp in Moerdijk een probleem met de communicatie, erkende burgemeester Van der Velden van Breda dinsdag in de Volkskrant. Aan de mogelijkheid sociale media in te zetten was bijvoorbeeld niet gedacht. Juist deze maand zouden B en W een notitie bespreken over de noodzakelijke ‘herijking’ van het communicatiebeleid. Daarin staan zinnen als: ‘De gemeente Breda communiceert voortaan in hoofdzaak digitaal.’ En: ‘De winst van het bereikte met interactieve communicatie moet daarbij behouden blijven.’ Het bericht stond op de site breda.nl, maar is inmiddels diep weggeduwd in het digitale geheugen.