De strafbaarstelling van illegaliteit dreigt voor de PvdA hetzelfde te gaan betekenen als de Mauro-affaire eerder voor het CDA.

‘Ik had het mijn opvolgers zo gegund dat de Wiardi Beckman Stichting nu eens al het creatieve talent in onze partij zou weten te bundelen om onze ministers en Kamerleden (..) te steunen en de eigen achterban de hand te reiken bij het begrijpen van de dilemma’s waar we vandaag de dag in de praktische politiek voor staan,’ verzuchtte oud-PvdA-leider Wouter Bos in het blad Socialisme & Democratie.

Bos maakte van zijn hart geen moordkuil. Hij vond dat het wetenschappelijk bureau van zijn partij te veel dagdroomde van solidariteit met de zwakken en verdrukten. Nobel, maar wie moest dat allemaal betalen? Van Bos mocht de WBS wel wat meer oog hebben voor bedrijven, ondernemers, managers en getalenteerden. Want zonder hun belastingen en premies kwam er snel een eind aan de verzorgingsstaat. De oud-partijleider vroeg om steun voor Samsom, Asscher,...