Pamflet / Stuitende seks

Vorig jaar verscheen de ongecensureerde versie van Jack Kerouacs On the Road. Het is in zekere zin een jongensboek over gezworen kameraden die onderweg langs Amerika’s schier eindeloze wegen samen avonturen beleven. Of avontuurtjes met dienstertjes, verkoopstertjes en meisjes allerhande.

De Vlaamse criticus Frank Albers vergeleek beide versies en was vooral getroffen door de ‘verpreutsingen’. Ik citeer: ‘Ook de beschrijving van een bedscène met het Mexicaanse meisje Terry blijkt in de originele versie toch iets erotischer te zijn geweest dan in het boek dat we de afgelopen vijftig jaar hebben gelezen. In de gekuiste versie staat dit: “In reverent and sweet little silence she took all her clothes off and slipped her tiny body into the sheets with me. It was brown as grapes. I saw her poor belly where there was a Caesarian scar; her hips were so narrow she couldn’t bear a child without getting gashed open. Her legs were like little sticks. She was only four...