Roman / De nieuwe P.F. Thomése

Zullen er, met in het achterhoofd de idiote gerechtelijke stappen tegen Lelystad-verbeelder Joris van Casteren, weldra ook gekwetste volksdelen opstaan in Haarlem-Noord? Dat deel van deze bezadigde provinciehoofdstad komt er tenslotte niet best vanaf in P.F. Thoméses nieuwe roman De weldoener. In crime area number one Noord moet je bijvoorbeeld je fiets goed op slot zetten, leren we. Beter nog is: het rijwiel binnen zetten. Arbeiders en buschauffeurs huizen er, en die stinken naar zweet. De in Haarlem geboren Lou Wehry, ‘H*** beroemdste componist aller tijden’, die al snel naar Amsterdam uitweek, rept van ‘het kleinburgerlijke vitragebolwerk Noord’. Hoofdpersoon, de componist en koordirigent Sierk Wolffensperger, wordt ook niet graag herinnerd aan zijn nederige afkomst als Theo Kiers uit de Planetenbuurt. Hij is op stand getrouwd, met een Luxemburgse barones en koos voor een naam die beter past bij zijn nieuwe status en artistieke roeping.

‘Roman’...