De nieuwe Martin Amis

Als je Martin Amis heet en je wordt erkend als een van de grote schrijvers van de hedendaagse Britse literatuur; als je vader de no good maar ook beroemde Kingsley Amis was, die publiekelijk verklaarde ‘nooit door die boeken van mijn zoon heen te komen’ maar die er wel voortdurend schamper commentaar op leverde; als je Martin Amis heet en je bent geobsedeerd door de positie van de schrijver: de verteller die reële gebeurtenissen zo makkelijk verkeerd kan interpreteren, zoals je bijvoorbeeld hebt laten zien in de roman Time’s Arrow (1991) waarin de tijd niet vooruitsnelt maar achteruit holt en de doden uit de Holocaust weer tot leven worden gewekt; als je Martin Amis heet en het aandurft om zulke heikele thema’s aan te pakken en te verbeelden; als je dat misschien ook wel doet om die vader met zijn humoristische, elegante en tot niets verplichtende boeken uit te dagen… dan zoek je naar engagement zoals een baby zoekt naar de borst – misschien zelfs naar de...