Klassieker

Ter gelegenheid van het Mahlerfeest in het Concertgebouw in 1995 bracht uitgeverij Meulenhoff een heruitgave van bijna alles wat Simon Vestdijk over Mahler had geschreven. Destijds heb ik erop gewezen dat een interessant artikel van Vestdijk over Mahler ontbrak. Het verscheen in het septembernummer van 1970 van Maatstaf. Nu heeft De Bezige Bij, ter gelegenheid van het Mahlerjaar 2010, die uitgave van Meulenhoff opnieuw uitgebracht, voorafgegaan door een prozagedicht over de Vierde Symfonie van Mahler van Ramsey Nasr. Maar ook in deze herdruk ontbreekt het artikel ‘De visschen en Mahler’ uit dat Maatstaf-nummer. Bovendien ontbreekt nu ook het boeiende nawoord van Mahler-specialiste E. Nikkels. Dat ‘De visschen en Mahler’ ontbreekt is spijtig, want daarin spreekt Vestdijk zich nog onomwondener uit over zijn Mahler-liefde dan in al die andere publicaties. Zo zegt hij dat hij, toen hij Mahler voor het eerst onder Mengelberg hoorde ‘op slag ervoer, wat sindsdien wel elke...