Huub Oosterhuis

Op vrijdag 11 februari 2011 opende dichter en theoloog Huub Oosterhuis voor de vierde keer een politiek-cultureel centrum in Amsterdam; na De Populier, De Balie en De Rode Hoed: De Nieuwe Liefde. ‘Opdat het woord beschaving opnieuw inhoud krijgt, boven de chaos uit,’ zei hij zelf. Grote woorden heeft Oosterhuis nooit geschuwd. In zijn huizen voor ‘bezield verband’ wil hij religie, politiek en poëzie samenbrengen. En politiek betekent bij hem: socialisme. Rechtse politiek staat voor ‘de gevestigde chaos’, links staat voor ‘dromen van een nieuwe wereld’.

Tijdens de opening zaten koningin Beatrix en prins Friso op de eerste rij. Tot verrassing van de aanwezigen droeg de koningin die avond twee dichtregels voor van Henriette Roland Holst. Aan het eind van een poëzievoordracht van Oosterhuis klonk vanuit de zaal ineens de stem van de majesteit: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen / naar volmaakte liefde stijgt alles mee.’ De eerste en de laatste...