Den Haag

Halbe Zijlstra is goed op dreef de laatste weken. Sinds de nederlaag van VVD en PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen is de souschef van Rutte niet uit de media weg te slaan. Hij moet het visionaire liberale geluid verwoorden dat voor een premier van een coalitiekabinet nu eenmaal niet is weggelegd. In het AD liet Zijlstra weten dat hij zijn buik vol heeft van nivellering, net toen Diederik Samsom en Arie Slob bij het begrotingsoverleg op het ministerie van Financiën meer geld voor de ouderenzorg en de laagstbetaalden wilden eisen. Bij Pauw & Witteman trok hij ten strijde tegen de zorgtoeslag die door de belastingdienst wordt uitgedeeld (een toeslag die overigens werd ingevoerd door het tweede kabinet-Balkenende waarin VVD’er Zalm minister van Financiën en VVD’er Hoogervorst minister van VWS was). De liberale fractieleider wil een eind maken aan ‘deze onzinnige carrousel van belastinggeld’. Zijlstra koestert ook staatkundige visioenen. Zo wil hij een Commissie...