Jeroen Vullings bespreekt het boek van de week.

‘Spaar me zolang ik leef,’ vroeg de moeder van Maarten ’t Hart aan haar schrijvende zoon. Dat beloofde hij, en nu pas, drie jaar na haar verscheiden, komt het ervan: ’t Hart publiceert zíjn moederboek. Dat draagt als titel slechts de voornaam van Magdalena van der Giessen (1920-2012), en dat suggereert intimiteit. Want ja, andere generatie, eert uw moeder en vader, kinderen zeiden u tegen hun ouders. Dat beeld komt ook duidelijk naar voren uit de schets van ’t Harts jeugdjaren, maar in vergelijking met de verhouding tot zijn autoritaire vader (overleden in 1973) leefde zijn moeder eenvoudigweg te lang om die afstand te handhaven. Haar schrijverszoon (het gezin telde twee zonen en een dochter) maakt haar ook mee op haar oude dag; als ze voor de tweede keer in het huwelijksbootje stapt; als ze Parkinson krijgt en aftakelt.

Maar zover is het nog niet in het begin van Magdalena, dat de chronologie volgt van haar bestaan.