Wat ieder terzake kundige kon verwachten, is geschied: in Nederland zijn pokken uitgebroken. Met grote voldoening kunnen we echter zeggen, dat deze mededeling eigenlijk onjuist is; beter ware het te zeggen: in Zuid-Nederland zijn pokken uitgebroken. Dit betekent, dat, ofschoon tussen het optreden van de eerste ziekteverschijnselen bij een patiënt te Tilburg en het vaststellen van de diagnose ,,echte pokken” enige dagen verliepen, de geneeskundige autoriteiten er in geslaagd zijn, de epidemie beperkt te houden tot een klein gebied. Daarbuiten zijn, behalve enkele sporadische gevallen in de omgeving van Tilburg en in Utrecht, geen pokkengevallen waargenomen, en het laat zich aanzien, dat het kwaad voorlopig bezworen is.

Voorlopig, omdat, zolang de vaccinatietoestand van de Nederlandse bevolking niet véél beter wordt dan hij nu is, dergelijke epidemieën als in Brabant telkens weer verwacht mogen worden. Op dit ogenblik is nog niet bekend, op welke wijze de eerste pokkenlijder in...