Het gesprek van de dag, volgens de redactie van VN. Met vandaag: hoe elke oorlog allerlei onverwachte consequenties heeft.

De late gevolgen van een oorlog: Defensie schikt voor miljoenen met getraumatiseerde Libanon-veteranen. Tot zover hield Defensie vol dat ze voldoende voorlichting en  hulpverlening hadden verleend. De Raad van State vond dat alleen ‘geen begin van bewijs’ dat het ministerie aan haar zorgplicht jegens soldaten had voldaan en nu is het ministerie dus overstag. ‘Een gigantische doorbraak,’ aldus advocaat Vincent Dolderman. Formeel wordt er in 20 zaken geschikt, maar het heeft waarschijnlijk gevolgen voor 400 zaken, voor vermoedelijk 100.000 euro per zaak.

Het is een unicum in de lange geschiedenis van een ministerie dat wel oorlog wil voeren, maar liever zonder onverwachte consequenties. Deze zaak herinnert er fijntjes aan dat die consequenties er wel degelijk zijn.

Andere oorlog, andere gevolgen: de deal van de Europese Unie met Turkije begint nu echt...