Er schuilt een zekere ironie in de timing van Pierre Vinkens verscheiden

Afgelopen weekend overleed Pierre Vinken. Het verscheiden van de oud-topman van Elsevier is een verlies voor het Nederlandse intellectuele leven – hij wordt in diverse necrologiën terecht geroemd als een intellectuele homo universalis. Maar het is vooral een gevoelige slag voor het republicanisme in Nederland. Met Vinken is namelijk de laatste drijvende kracht achter het fameuze Republikeins Genootschap heengegaan.

Toen het Genootschap op 11 september 1996 in de Prinsenpoort in Delft werd opgericht, stak er een kleine storm op in de Nederlandse media. Nee maar, een groep prominente Nederlanders die zich keerden tegen de onaantastbare geachte monarchie! Dat was een noviteit. Nog opmerkelijker was dat het gezelschap niet bestond uit onbesuisde radikalinski’s of onruststokers in de marge, maar uit oudere heren van stand en aanzien. Dat zie je meteen op bovenstaande foto van de oprichtingsvergadering. In het...