De wadvogels verliezen essentieel broed- en voedselgebied door gasboringen in het Waddengebied, zegt Vogelbescherming Nederland. Als een van de weinige organisaties vecht de Vogelbescherming daarom door tegen de winningen. Vorige week ging ze in beroep tegen de vergunning waarmee de NAM begin 2007 aan de slag kan.

‘Het wad is net een grote modderpoel, merken bezoekers vaak op een dag als deze,’ zegt Manon Tentij, projectleider Waddenzee van Vogelbescherming Nederland. De lucht boven het Balgzandkanaal bij Den Helder is grauw, net als het water en de grond. Een paar donkere wolken drijven onheilspellend voorbij. ‘Maar de vogels kan het niets schelen,’ vervolgt Tentij. ’Die denken maar één ding als ze overvliegen: food! Dat moet zo blijven.’

Om die reden heeft Vogelbescherming Nederland, samen met BirdLife International, vorige week beroep aangetekend tegen de vergunning waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas kan gaan winnen in de Waddenzee.
In de...