Vraag een willekeurige vriend wat hij onder vriendschap verstaat, en de kans is groot dat hij antwoordt: echte vrienden lachen en troosten, luisteren geduldig naar je gezever omdat ze ook met je kunnen drinken en dollen. Ze oordelen, soms zelfs hard, en dat mag, want ze veroordelen je niet. Je kunt met ze zwijgen en slap ouwehoeren. Vrienden nemen je zoals je bent. Vriendschap betekent onbaatzuchtigheid, genegenheid, vertrouwen, belangeloosheid.

Ja toch?

Filosoof René ten Bos, een van de sprekers op het symposium over vriendschap dat het Studiecentrum Soeterbeeck afgelopen maand aan de Radboud Universiteit Nijmegen hield, haalt zijn schouders op. ‘Voor mij is de kern van vriendschap dat je een activiteit met iemand deelt, samen een begeestering voor een bepaald onderwerp hebt,’ zegt hij. ‘Je hoeft als vrienden niet je leven aan elkaar open te leggen, maar je moet wel een bepaalde intensiteit met elkaar delen. Ik heb een vriend met wie ik naar voetbal ga. En een vriend met wie ik...