Vee krijg je niet makkelijk groen. Er is maar één oplossing: minder vlees en zuivel eten.

En nu is het tijd voor de koe in de Kamer: de Nederlandse veestapel. Schoorvoetend en met frisse tegenzin heeft dit kabinet een begin gemaakt met iets dat in de verte lijkt op een antwoord op het grootste probleem waar wij en onze kinderen mee te maken krijgen: klimaatverandering. Dijken worden verhoogd, steden denken na over hoe ze om moeten gaan met wateroverlast door ‘piekbuien’ (een weerman, laatst in het NOS Journaal: ‘Welkom in het nieuwe klimaat’) en huishoudens worden gestimuleerd hun huis te isoleren.

Het zwaartepunt van ons klimaatbeleid ligt op energie. Kolencentrales stoken houtsnippers bij en er verschijnen steeds meer windmolens. Zelfs Shell investeert in wind – de onvermijdelijke overgang naar een toekomstbestendige energievoorziening lijkt in gang gezet. Hulde – zeker voor een land met een zwaar fossiele economie, volgens de OESO een van de meest CO2-intensieve...