Het beleg van Naarden

Het is hommeles in het historische vestingstadje Naarden. Alle gemeenten met minder dan twintigduizend inwoners moeten binnen twee jaar fuseren, kondigde minister Remkes eind oktober aan. Naarden heeft er zeventienduizend. Toen een fusie met Bussum steeds meer ophanden leek, trokken bezorgde burgers ten strijde. Het Platform Verontruste Burgers Naarden (PVBN) bevecht nu de zelfstandigheid van Naarden. Zijn grootste zorg: de Naardense identiteit. Want Naarden is cultuurhistorisch van onschatbare waarde. En waar in Nederland wonen alle lagen van de bevolking zó gemoedelijk samen?

‘Zeker niet in dat Gooise Bussum,’ zegt Sjoerd Boomsma, voorzitter PVBN. ‘Toen ik daar kwam wonen, heb ik mij echt moeten invechten. Mensen vroegen mij waar ik werkte en woonde. Wanneer ik de straatnaam noemde, wilde men weten in welk déél van de straat ik dan woonde. Want je hebt een goed en een slecht gedeelte.’ Na zeven jaar vluchtte Boomsma naar Naarden, ‘met al dat...