De afgelopen weken reconstrueerde NRC Handelsblad de problemen bij de Belastingdienst. De serie, waarin onvrede van het personeel over een fundamentele reorganisatie werd afgewisseld met grootse ICT-problemen, ongeoorloofde aanbesteding van grote projecten, en fouten bij het uitbetalen van toeslagen aan burgers en bij het innen van premies van bedrijven, werd afgesloten met een interview met de hoogste ambtelijke baas van de Belastingdienst, directeur-generaal Jenny Thunnissen.

Ze toonde zich niet onder de indruk. ‘U bent ambtelijk eindverantwoordelijk voor alle problemen’, stelde de interviewer. Thun­nis­sen antwoordde: ‘Ja, nou en? Ik word geacht om het beter te laten gaan. En het gaat beter. Toeslagen gaan beter, loonheffing gaat beter, toezicht gaat beter, dienstverlening gaat beter, de Belastingtelefoon wordt weer opgenomen. Wat wilt u nou? Alles gaat beter.’

In het interview deed Thunnissen niet bepaald haar best om sympathiek over te komen. Bits en hard:...