Tien jaar na het debuut

Het stationsplein van Bijlmer Arena wordt grondig onder handen genomen. Graaf­machines rijden af en aan en mannen in oranje overalls blazen in koffiemokken en kijken schattend in een pas gegraven bouwput. Een onophoudelijke stroom studenten, forensen en toeristen verlaat de stationskolos en loopt schijnbaar doelgericht aan de werkzaamheden voorbij. Te midden van al die mensen staat een reus met een hoedje op. Hij werkt hier om de hoek, op de webredactie van ABN Amro. Hij is tevens de schrijver van een klein, door fijnproevers geprezen maar door het grote publiek genegeerd oeuvre.

Ooit wilde Walter van den Berg schrijver zijn. Toen hij het eenmaal was, in het najaar van 2004, toen hoefde het niet meer zo. Hij schrijft nog dagelijks, ’s avonds, thuis op de bank, met het gebabbel van De Wereld Draait Door als achtergrondruis. Altijd vijfhonderd woorden. Nooit meer, nooit minder. ‘Dat leren ze je op schrijfcursussen, vertelde een vriend, die zulke cursussen...