Economie

Elke samenleving is mensenwerk. We maken afspraken, schrijven wetten en bouwen instituties. Maar past wat wij collectief modelleren bij wie we zijn? Kennen we onszelf goed genoeg? En in hoeverre houden we rekening met wat we al weten over onze feilbaarheid?

Te weinig, dacht ik afgelopen dagen weer bij het lezen van het Armoede­signalement 2012 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Zo overschatten we onszelf structureel. We kunnen slecht omgaan met onzekerheden en risico’s, beslissen veelal op basis van onvolledige informatie en kunnen nauwelijks rationele keuzes maken over de langere termijn. De wetenschap weet steeds beter hoe feilbaar de ratio is. Maar houden we hier al rekening mee bij het boetseren van de samenleving die we willen? Nee dus. Neem nou dat Armoedesignalement. Dat de armoede in Nederland wat stijgt, mag niet verbazen, gezien de crisis. Opvallend is dat de armoede onder zelfstandigen bovenmatig snel toeneemt. Zo was het aantal arme werkende...