Pop

We hadden Nick Hornby’s High Fidelity er niet eens voor nodig om het te beseffen: lijstjes horen bij de popliefhebber als sigaretten bij Jean Paul Sartre. Een kinderachtig trekje wellicht, maar het is niet anders.

De gedrukte media stonden eind dit jaar weer vol met allerhande top-zoveel-lijstjes. Toch is het nog niets vergeleken bij het internet, waar werkelijk iedereen een niet te onderdrukken neiging vertoont de balans op te maken. Dan komt ook meteen weer de zwakte van het web aan de oppervlakte. Want: op wiens smaak kun je vertrouwen? Wie kun je werkelijk geloven?

Met de voortgaande democratisering van de media brokkelt het begrip autoriteit steeds meer af, ook in de muzikale uithoeken van het internet. Maar ook daar bestaat autoriteit nog wel degelijk. Webzine Pitchfork (www.pitchforkmedia.com) kan wat men vroeger alternatieve bands noemde, maken of breken, een beetje zoals Muziekkrant OOR in de jaren zeventig en tachtig. De eindejaarslijstjes van Pitchfork worden...