No. 13 – tweede jaargang nummer 1

BINNENLAND
De afgeloopen maand is er een geweest van bijzondere beroering. Even na het verschijnen van ons vorig nummer begonnen in Amsterdam de jodenvervolgingen. De voorgevende aanleiding daartoe was de aanslag met springstoffen op een gebouw aan de Bernard Sweerskade, waar enkele hooge Duitse autoriteiten van de Wehrmacht woonden.

Wij weten van zeer betrouwbare politionele zijde dat het onderzoek naar de bedrijvers van dien aanslag zonder enig resultaat bleef. Toch moest een voorbeeld gesteld worden. Tot dit te stellen voorbeeld koos men de joden uit, waarvan men er een groot aantal tussen de achttien en dertig jaar naar het concentratiekamp voerde.

De Duitse autoriteiten lieten bekend maken dat de feiten er op wezen, dat de joden de hand gehad hadden in dezen aanslag.
Wij wijzen er echter op, dat reeds acht dagen voor de vervolging begon, in het kamp van Schoorl ruimte werd gemaakt voor de joden, die er verwacht werden.


Aan den...