Drie landelijke kranten brachten vorige week donderdag het onthutsende nieuws op de voorpagina: een op de drie kinderen onder de twaalf vertoont crimineel gedrag. Deze wijsheid hadden de nieuwsbladen ontleend aan factsheets over kindermisdaad die minister Hirsch Ballin die dag op de Vrije Universiteit bij de opening van de conferentie Misdadigers van morgen in ontvangst nam. In een van die feitenvellen is te lezen dat eenderde van de tien- en elfjarigen zich schuldig maakt aan criminele activiteiten. In totaal gaat het om maar liefst ‘131.000 criminele kinderen’.

Een dag na de conferentie ontstond er Haagse commotie. In NRC Handelsblad noemde VVD-Kamerlid Fred Teeven het aantal jonge criminelen overdreven. ‘Kritiek op onderzoek kinderen’, zette de krant erboven. Eigenlijk trof de kritiek een zelfgeschapen werkelijkheid. De cijfertjes waarover de media zoveel koude drukte hadden gemaakt, zijn gebaseerd op een oud rapport. Twee jaar geleden kraaide er geen haan naar, toen het...