Zou het misschien een zegen voor de vrijheid zijn als Iran een eigen kernbom zou hebben?

Wellicht is het u door de voetbalhype van afgelopen weken ontgaan dat het laatste rondje onderhandelingen met Iran over het verdachte atoomprogramma is mislukt. Dat is om twee redenen ernstig.

Ten eerste: er was sinds lange tijd optimisme dat er nu een deal in de maak was, maar het resultaat is dus voor de zoveelste keer nul. Ten tweede: het was de laatste kans om nog voor 1 juli iets te bereiken. Dan worden nieuwe sancties tegen Iran van kracht, en blijkbaar heeft ook die deadline geen indruk op Teheran gemaakt. De EU voert een olie-embargo tegen Iran in, de VS gaan landen straffen die nog wel handel met Iran drijven, en verzekeringsmaatschappijen zullen olietransporten uit Iran niet langer in dekking nemen.

Het falen van de onderhandelingen is een tegenslag voor Obama, die in dit verkiezingsjaar zijn kaarten op de werking van sancties en diplomatie heeft gezet. Israël daarentegen...