Hoe de decentralisatie van de jeugdzorg en sociale werkvoorzieningen nogal verknipt uitpakte.

Hoe ingewikkeld kun je het besturen van een klein landje aan de Noordzee maken?

Het vorige kabinet – Rutte I – gaf toe aan een lang gekoesterde wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: de jeugdzorg, de zorg voor jongeren met een arbeidsbeperking en de sociale werkvoorziening zouden van Den Haag naar de lokale besturen worden overgeheveld. Wethouders staan dichter bij mensen die in de knel zitten dan ministers en staatssecretarissen, was de redenering. De gemeenten zouden zorg op maat kunnen leveren. Rutte II nam het plan van Rutte I over.

Toen kwam er een kink in de kabel. Het kabinet, dat niet op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen, zag zich gedwongen het op een akkoordje met de sociale partners te gooien. Werkgevers en vakbonden bedongen dat ze nauw betrokken zouden worden bij het arbeidsmarktbeleid in de regio en Rutte en Asscher willigden die wens in. De...