Haagse drinkgewoonten

Voordat Khee Liang Phoa namens de Lijst Pim Fortuyn als staatssecretaris voor Eman-cipatie en Familiezaken toetrad tot het eerste kabinet-Bal­ken­ende, stond hij aan het hoofd van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA). Een enigszins misleidende naam, want de stichting was in het leven geroepen door de Vereniging van Importeurs en Producenten van Gedestilleerde Dranken, het Centraal Brouwerij Kantoor en het Productschap Wijn. Tot de sponsors behoorden Heineken en Bacardi Nederland. Doel was om op vrijwillige basis tot matiging van alcoholgebruik te komen. Zo kon worden bewezen dat strenge wetgeving en sancties van de kant van de overheid overbodig waren.

De STIVA had een beroepslobbyist op het Bin­nen­hof: Ingeborg. Zij maakte zich snel onmisbaar in het wereldje van politici, voorlichters en journalisten. Vooral mannen van middelbare leeftijd mochten haar. Dat stond vast niet los van haar flinke boezem, korte leren rokjes, netkousen en hoge...