Analyse / De Nederlandse biografie

sinds de jaren tachtig doet de biografie, een van oudsher omstreden genre, het goed in Nederland. Naast de belangrijke Open Domeinreeks van uitgeverij De Arbeiderspers (vanaf 1982) zette het Prins Bernhard Cultuurfonds in 1988 de publicatie van een reeks biografieën in gang die veel succes zou oogsten. Niet alleen verschenen nu eindelijk levensbeschrijvingen van belangrijke Nederlandse erflaters (Drees, Henriette Roland Holst, Menno ter Braak, Anton Philips, Aletta Jacobs); ook de kwaliteit van de Nederlandse biografie steeg.

Critica en biografe Elsbeth Etty verklaarde in 2002 in NRC Handelsblad dat de emancipatie van de hedendaagse Nederlandse biografie eindelijk was voltooid. Morele onbevangenheid, controleerbaarheid en een visie op de hoofdpersoon, alle nieuwe Nederlandse biografieën voldeden volgens haar ruimschoots aan deze eisen. ‘Er is – eindelijk, eindelijk – een biografische traditie waarop kan worden voortgebouwd,’ verzuchtte Etty.

En...