Economie

Niet straks gaan denken dat dit wel een erg onaardig stukje is. De maatstaf van de onderzoeker zelf, vertelde hij de Volkskrant, is dat ‘het debat over migratie op basis van wetenschappelijke feiten wordt gevoerd’. Dan moet de hier geciteerde Ernest Berkhout van SEO Economisch Onderzoek, een respectabele instelling met goede onderzoekers, zich daar ook aan houden. En dat doet ie niet.

Bij het ontbijt werden de Volkskrant-lezers getroffen door twee onaangename koppen. ‘32 miljoen werknemers te weinig’, en ‘het tekort wordt dubbel zo groot zonder migranten’. Bron: het rapport Mind the Gap van de SEO, gemaakt in opdracht van Randstad. Strekking: Europa heeft immigranten nodig.

In het rapport (downloadbaar via www.seo.nl) maakt de onderzoeker een sommetje dat de afgelopen jaren al wel vaker is gemaakt. Startpunt is de economie zoals die nu is, inclusief de demografie en het aantal werkenden. Vervolgens worden er een paar aannamen gemaakt over de economische en...