16-06-2009

De Navo heeft er indertijd ten onrechte voor gekozen in Afghanistan individuele bondgenoten verantwoordelijk te maken voor bepaalde provincies. Die opzet heeft de internationale samenwerking bij de wederopbouw van het land bemoeilijkt. Dat zegt Jaap de Hoop Scheffer, de vertrekkende secretaris-generaal van de Navo, deze week in een vraaggesprek in Vrij Nederland.

De Hoop Scheffer: ‘Alle landen denken dat ze kampioen reconstructie zijn. Maar dat heeft échte internationale samenwerking, militair en civiel, niet gestimuleerd, en van tijd tot tijd zelfs tegengewerkt. Bij de wederopbouw van Afghanistan is het teveel geworden: ieder land voor zichzelf. Achteraf zou ik hebben gekozen voor een sterkere combinatie van militaire inzet en wederopbouw. Misschien had ik dat vijf jaar geleden beter moeten taxeren.’

In het interview verweert De Hoop Scheffer zich ook tegen de kritiek dat zijn benoeming als secretaris-generaal indertijd een beloning was voor de Nederlandse steun aan...