Hoe de VS Nederland in de gaten konden houden

Het State Department maakte onlangs zesduizend telexen openbaar die in 1973 en 1974 werden verzonden tussen Den Haag en Washington. Daaruit blijkt dat Nederlandse politici als de staatsecretarissen Westerterp en Stemerdink en minister Gruijters bij de Amerikaanse ambassadeur klikten uit de minsterraad. Ze ondermijnden daarmee ministers en kabinetsbesluiten. En zij waren niet de enigen. De Amerikanen kregen alle gevoelige informatie die ze wensten ingefluisterd door hoge ambtenaren, volksvertegenwoordigers, kabinetsleden en diplomaten. Ook als dit het Nederlands belang kon schaden.

Ze geven een fascinerend beeld van het spel achter de schermen van de politiek, de 320.000 telexen over de jaren 1973-1974 die het Amerikaanse State Department onlangs openbaar maakte. 5614 Ervan betreffen ‘Nederland’. Voor de een zullen zij bevestigen dat Nederland niet meer is dan een Amerikaanse bananenrepubliek, voor de ander werpen zij licht op de...