AOW-onrecht

Geert Wilders brak met het minderheidskabinet omdat hij het niet kon verteren dat AOW’ers op grond van een Brussels dictaat zouden moeten inleveren. Onderzoek van Plus Magazine wijst echter uit dat het onrecht niet alleen van de vermaledijde EU komt. Zo blijken de Sociale Verzekeringsbanken totaal verschillend te denken over het fenomeen ‘hokken’ onder 65-plussers. In sommige regio’s krijg je al een korting als vriend of vriendin vaker dan twee keer in de week blijft slapen, terwijl het elders niets uitmaakt. En in Breda kun je het maar beter zelf melden, voordat ‘we een tip krijgen van de buren’.