Ziekenhuizen kampen met steeds minder handen aan het bed, is het beeld. Maar in feite verzorgde vroeger één paar handen twee bedden en doen nu twee paar handen er maar één.

Beeldvorming heeft doorgaans weinig met de feiten van doen. En wanneer een bepaald beeld zich tussen de oren heeft genesteld, laat het zich niet licht door de feiten verjagen. Neem de ziekenhuiszorg. Daar is het befaamde ’te weinig handen aan het bed’ toch beeldbepalend. Wat we voor ons zien zijn rijen bedden met hulpbehoevende patiënten, en een overspannen verpleegkundige die in grote haast zijn ronde doet. We weten ook: het wordt steeds erger. Waarom anders zou de roep om ‘meer handen aan het bed’ steeds opnieuw opduiken in verkiezingsprogramma’s, convenanten en petities?

Maar het tegendeel is waar. Ziekenhuizen bedienen steeds minder bedden met meer en meer handen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week publiceerde. De handen-beddenratio, de verhouding...