Correspondent Minka Nijhuis volgt de situatie van de Rohingya in Birma al jaren. Zolang de haat tegen de islamitische minderheid niet afneemt, ziet zij geen oplossing voor het vluchtelingenprobleem. ‘Niemand haalt het in zijn hoofd het voor de Rohingya op te nemen.’

‘Voor het Westen lijkt het misschien of deze crisis uit de lucht komt vallen,’ verzucht Minka Nijhuis. ‘Maar dit speelt al decennia.’

Nijhuis, correspondent voor onder meer Vrij Nederland, zit momenteel in Irak maar maakte veel verhalen in Birma. Ook over de Rohingya schreef ze regelmatig. ‘De beelden van de bootjes zijn natuurlijk heel aangrijpend en passen waarschijnlijk goed in het Westerse frame van het vluchtelingenprobleem,’ vertelt ze aan de telefoon. ‘Maar dit is zo’n diepgeworteld probleem dat ook de oplossing alleen iets van de lange adem kan zijn.’

Vandaag zijn verschillende Zuidoost-Aziatische landen in Bangkok bijeen om te praten over de bootvluchtelingencrisis. Eerder zegden Maleisië...