De stormloop op de grote groene geldpot is weer begonnen. Het loket is open sinds maandag.
Als u dit leest, zijn reeds duizenden aanvragen ingediend. Er is haast bij, want ook dit jaar geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Het gaat over groot geld: 5,3 miljard euro in 2009. Doel van de pot is de productie van duurzame energie te stimuleren. Voor boeren en bedrijven gaat het om biogasinstallaties, windmolens, en – nieuw dit jaar – watermolens. Voor burgers draait het vooral om zonnepanelen.

Stel, u wilt thuis zonne-energie opwekken. Om te voorzien in de stroombehoefte van een huishouden (gemiddeld 3400 kilowattuur per jaar) moet u dan een deel van uw woning bedekken met zonnepanelen (35 vierkante meter). Dit kost volgens SenterNovem, de beheerder van de grote groene geldpot, 20.000 euro. Bij de huidige stroomprijzen van grofweg een eurokwartje per kilowattuur kost het u dan ruim twintig jaar om de investering terug te verdienen. Dat is economisch weinig...