Non-fictie

De Amerikanen, die onverbeterlijke idealisten, hebben het in Irak in 2003 nog een keer geprobeerd: de totale zuivering van het overheidsapparaat van aanhangers van het oude regime. Ze ontsloegen van de ene op de andere dag het complete Iraakse leger en alle ambtenaren die lid waren geweest van Saddam Hoesseins Ba’ath-partij. Een half jaar later hadden de nieuwe machthebbers door dat ze de Iraakse overheid vleugellam hadden gemaakt en een instant rebellenleger hadden gecreëerd, en draaiden ze de zogeheten deba’athificatie deels terug. Zonder veel succes overigens.

Waren de Amerikanen naïef? Of hadden ze het voorbeeld voor ogen van de Sovjets in Oost-Europa, vlak na de Tweede Wereldoorlog? De totale denazificatie van de samenlevingen daar was een groot succes: binnen een paar jaar hadden de Russische bezetters het oostelijk deel van het Derde Rijk omgetoverd in een serie communistische heilstaten, dankzij een even grootschalige zuivering van de staatsinstellingen....