Tussen alle TTIP- en CETA-commotie door onderhandelt de Europese Commissie achter gesloten deuren gestaag verder over TiSA. Moeten we ons zorgen gaan maken?

Diensten spelen een cruciale rol in de mondiale kenniseconomie. Zeventig procent van alle geld wereldwijd wordt verdiend met het verlenen van diensten. Dat kunnen internet- en communicatiediensten zijn, maar ook gezondheidszorg, transport, financiële dienstverlening of het leveren van juridische ondersteuning. Toch zijn de meest recente internationale handelsafspraken over dienstenhandel alweer twintig jaar oud. Daarom werden in 2012 onder aanvoering van de Amerikaanse en de Australische regering gesprekken gestart over wat nu het Trade in Services Agreement heet: een wereldwijd verdrag voor de dienstensector met als doel het openbreken van markten en het formuleren van nieuwe handelsregels. Inclusief de EU en de VS nemen er in totaal 23 landen deel aan de onderhandelingen in Genève. Belangrijke economische spelers als...