Reportage / Overheidsfinanciering van duurzame projecten

Strak staan de zeventien molens van windpark Kubbeweg in het gelid. Als windenergie ergens een natuurlijke plek heeft, is het hier in het geometrische nieuwe land van de Flevopolder. Alleen de metalen trappen die naar de toegangsdeur voeren, doen lichtjes afbreuk aan de symmetrie van het boerenland bij Biddinghuizen. Frits Iordens, de man achter het park, kan verklaren waarom de ingang een stuk boven het maaiveld zit. Tien jaar is hij bezig geweest met de totstandkoming van de windmolenpark, bij de opening in 2006 het grootste private park van Nederland. ‘Als we dat van tevoren hadden geweten, hadden ze ons wel kunnen opnemen,’ zegt Iordens met een glimlach. ‘Toen de molens na al die jaren geleverd werden, waren ze zevenenzestig meter hoog. De vergunning was afgegeven voor zeventig meter. Om te voorkomen dat omwonenden een grond hadden om de turbines alsnog weg te krijgen, hebben we er maar drie meter onder gezet.’

VN...