Het paniekvirus van Ab Osterhaus

Als er iemand is die in Nederland de toon heeft gezet van de berichtgeving over de griep, is het Ab Osterhaus. Geen wetenschapper die zo vaak op de buis en in de krant zijn mening heeft verkondigd over de ernst van de pandemie en de manier waarop die te bestrijden. Al voordat hij als lid van een commissie van de Gezondheidsraad het kabinet officieel adviseerde over de aanschaf van griepvaccins, riep hij in de media de regering op daar haast mee te maken.

Osterhaus verricht zijn missiewerk ook als voorzitter van de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI). Dit gezelschap van naar eigen zeggen ‘onafhankelijke wetenschappers’ spant zich al jaren in om de wereld te doordringen van het gevaar van een griepepidemie. Lang voordat de Mexicaanse griep toesloeg, stelde de ESWI zich al als doel regeringen te overtuigen van de noodzaak jaarlijks eenderde van de bevolking te vaccineren tegen een influenza-epidemie. Ook pogen deze ‘Europese...