Twee vragen:

1) Zou u geen geld meer geven aan goede doelen als uw giften niet meer fiscaal aftrekbaar zouden zijn?
2) Zou u in dat geval minder aan goede doelen gaan geven?

Jan Kees de Jager denkt van niet. Volgens de staatssecretaris van Financiën is het antwoord tweemaal ‘neen’.

En De Jager kan het weten. Zijn ambtenaren hebben net uitgezocht hoe doelmatig de zogeheten giftenaftrek is. Conclusie: de aftrekpost voor mensen die geld geven aan goede doelen heeft geen effect. Anders gezegd: deze fiscale maatregel, al sinds 1952 van kracht, kan net zo goed worden geschrapt. De vraag is: waar wacht Jan Kees de Jager nog op?

Aan de kwaliteit van de evaluatie kan het niet liggen. De ambtenaren van Financiën hebben in hun rapport ‘Evaluatie giftenaftrek 1996 – 2006’ gedegen werk geleverd. Eerst de feiten:

– Het oorspronkelijke doel van de giftenaftrek: ‘het langs indirecte weg bevorderen van schenkingen aan charitatieve, kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke...