Precies tweehonderd jaar geleden verloor Napoleon op Waterloo. Daarna vluchtte hij per boot naar Engeland om asiel aan te vragen. Tevergeefs. Komt bekend voor?

Het is achttien juni, vier uur ’s middags. Op de minuut af tweehonderd jaar geleden dat Napoleon Bonaparte vanaf zijn uitkijkpunt bij Waterloo de eerste Pruisische soldaten het slagveld zag naderen. Het moment ook dat de Franse keizer kon weten dat hij het niet ging redden. Zijn strategie om eerst het Brits-Nederlandse leger te verslaan en vervolgens af te rekenen met het Pruisische leger lag aan diggelen.

Er is vaak lacherig gedaan over de rol van de Prins van Oranje – de latere koning Willem II – in de slag bij Waterloo. Maar die geslaagde Pruisische opmars was grotendeels aan hem te danken. Terwijl de Britse commandant Wellington in Brussel feestvierde, had de prins als aanvoerder van de Nederlandse troepen twee dagen eerder bij Quatre Bras de toegangsroute naar Waterloo uit handen van de oprukkende Fransen weten...