Klassieker

Le grand Meaulnes, de Franse klassieker uit 1913, is opnieuw in het Nederlands vertaald. De oude vertaling van Max Nord had de titel Het grote avontuur meegekregen en deze nieuwe heet De grote Meaulnes. De nieuwe vertaler is Mario Molegraaf. In een nawoord bij zijn vertaling laat hij weten dat hij van 1978 tot 2001 het leven deelde met de Zeeuwse dichter Hans Warren, die als groot bewonderaar van Alain-Fournier diens jeugdgedichten heeft vertaald, onder de titel De verre vriendin. Warren was niet ingenomen met de vertaling van Max Nord, vertelt Molegraaf ons. Zodat we de nieuwe vertaling zouden kunnen beschouwen als een postuum eerbewijs van Molegraaf aan zijn overleden levensgezel.

Dat is sympathiek, maar laat de vraag open of er valt af te dingen op de oude vertaling en of een nieuwe, objectief bekeken, op zijn plaats is. Molegraaf stelt dat hij een wat moderner Nederlands te bieden heeft en meer aandacht heeft voor ‘de nuances van het oude Frans’. Wat hij daarmee...