Interview Tzvetan Todorov

‘Them nazi’s ain’t got no humanity’ leert commandant Aldo Raine (Brad Pitt) aan zijn manschappen in de film Inglourious Basterds. Het heeft ook geen zin, zegt hij, om ze humaniteit bij te brengen, beter om ze te scalperen. ‘… and I want those scalps!’

Zie daar exact de problematiek die Tzvetan Todorov in zijn nieuwste boek, Angst voor de barbaren, te lijf gaat. De beschaving houdt op en de barbarij kan beginnen bij de ontkenning van iemands menselijkheid.

Is Todorov de zoveelste zachte sok met een pleidooi voor meer medemenselijkheid in tijden dat angst en wrok de wereld lijken te regeren? Hij waarschuwt zelfs dat het met de hele mensheid afgelopen zal zijn als de wederzijdse ontmenselijking in combinatie met de massavernietigingswapens op zakformaat, niet snel gekeerd wordt. Zeker, hij pleit voor meer medemenselijkheid. Zeker is ook dat hij daarmee niets nieuws beweert. Todorov citeert, parafraseert, herschikt en weegt het recente verleden. Net als...