De neergang van Frankrijk

Henk Wesselings ‘Frank­rijk in oorlog’ is niet de vrucht van langdurig archief­onderzoek, maar een breed opgezet overzicht, dat zijn waarde aan twee zaken ontleent. In de eerste plaats aan de invalshoek, een eeuw Franse geschiedenis beschreven in termen van de oorlogen die het heeft gevoerd. In de tweede plaats aan de wijze waarop Wesseling dat doet. Net als in zijn grote werk over de deling van Afrika, Verdeel en heers, heeft hij gekozen voor een traditionele, verhalende vorm, die zelfs zo ver gaat dat aan het begin van elke oorlog of veldslag korte karakteristieken van de voornaamste generaals worden gegeven. Onder de smakelijke verhaalvorm en de vele goed gekozen anekdotes en terzijdes gaat een heldere structuur schuil. Over Verdeel en heers schreef ik indertijd dat Wesseling in de laatste tien pagina’s duidelijk maakt dat zijn boek gaat over de inlijving van Afrika in de kapitalistische wereldeconomie. Frankrijk in oorlog is in de kern het...