Incidenten rond integriteit ligt de VVD zwaar op de maag. Afgelopen weekend wilde de partij ermee afrekenen. Jaco Alberts over het VVD-congres.

Echt inhoudelijk wilde het VVD-congres afgelopen weekend maar niet worden.

Misschien lag het aan de showopstelling in de Fabrique in Maarssen met een enorme catwalk die uitkwam bij de tafel waar partijvoorzitter Benk Korthals streng de scepter zwaaide. Daarover mochten een paar VVD-heertjes met veel verdiensten voor de partij onder luide muziek heen paraderen en een bos bloemen in ontvangst nemen.

Partijprominenten als Halbe Zijlstra en Loek Hermans hadden ook korte optredens op de catwalk. Maar moeilijk werd het hen door de partijleden allerminst gemaakt, veel minder moeilijk in elk geval dan de PvdA-top het momenteel heeft te verduren bij de asieldiscussie binnen de partij. Ook een voorstel om VVD-leden meer te betrekken bij de coalitievorming, haalde het niet. Vroeg in de middag verlangden nogal wat leden al tamelijk luidruchtig naar...