Laten we vast een fragment publiceren uit het verslag van de Parlementaire Enquêtecommissie Onderzoek inzake de Besluitvorming aanschaf Joint Strike Fighter, ingesteld in 2014.

Wie gelooft dat het kabinet Balkenende serieus meent dat het besluit over de opvolger van de F-16 pas in 2010 zal vallen? Misschien alleen staatssecretaris Jack de Vries. De gedoodverfde kandidaat, de Joint Strike Fighter, wordt steeds duurder, de Ame­ri­kaan­se Re­ken­ka­mer blijft waarschuwen en ook de Ne­der­land­se Re­ken­ka­mer sloeg in 2006 al alarm omdat een rekening van vijftien miljard euro toch wat veel van het goede leek.

Bo­ven­dien had het college zware kritiek op de voorlichting van De­fen­sie aan de Tweede Kamer. Laten we daarom vast een fragment publiceren uit het verslag van de Par­le­men­tai­re En­quê­te­­com­mis­sie On­der­zoek inzake de Be­sluit­vor­ming aanschaf Joint Strike Fighter, ingesteld in 2014. Het betreft een passage waarin de Directeur...