Een ‘royale spijtbetuiging’ was op zijn plaats, zo blikte Gerrit Zalm bij de presentatie van de kwartaalcijfers van ABN Amro terug op zijn eigen rol rondom de salarisstijging van zijn bestuur. In verschillende media deed hij die excuses daarna nog even dunnetjes over.

Het gebeurt niet vaak dat Zalm zijn excuses aanbiedt. Tijdens zijn twaalfjarige ministerschap (Financiën) kwam het welgeteld één keer voor. Dat was in 2006, toen hij burgers massaal opriep de onroerende zaakbelasting niet te betalen, omdat gemeenten die onterecht zouden hebben verhoogd. Kort daarna bleek dat hij zich op verkeerde cijfers had gebaseerd. In talloze nieuwsrubrieken maakte hij ruimhartig zijn excuses.

‘Ik probeer me te beperken tot eens in de twaalf jaar een grote fout,’ vertelde hij nu in meerdere interviews over het besluit tot de salarisverhoging van ABN Amro. Maar over die frequentie kun je van mening verschillen. Dat deed in ieder geval de Autoriteit Financiële Markten in 2010, bij het...