Geschiedenis

De wandaden van tirannen overleven makkelijker in het geheugen van de mensheid dan de weldaden van bekwame vorsten. De laatste doen voornamelijk verstandige dingen en zijn daarom vaak een beetje saai. De exploten van monsterlijke dwingelanden zijn dan onderhoudender.

Van alle beruchte Romeinse keizers heeft Nero misschien wel de beroerdste reputatie. Christelijk getinte geschiedschrijving heeft daarbij een handje geholpen door hem, overigens niet eens geheel terecht, af te schilderen als de eerste christenvervolger. Hoe deze vorst van veelbelovende knaap uitgroeide tot een tiran kunnen we lezen in Nero & Seneca. De despoot en de denker van Anton van Hooff, auteur van onder meer Zelfdoding in de antieke wereld.

Wie het geluk heeft gehad op de middelbare school de Annalen van Tacitus te mogen lezen, weet dat de figuur van de filosoof Seneca onlosmakelijk is verbonden met het leven van Nero, wiens mentor hij al was toen de toekomstige keizer nog een jochie was. Op het...