Marijnissen treedt Spekman koeltjes tegemoet. Geen wonder: Voor de SP was het beter geweest als de PvdA de keuze op een professor uit Leiden had laten vallen.

De eerste twee letters van zijn achternaam deugen, zei Jan Marijnissen dit weekend over de mogelijke nieuwe PvdA-voorzitter Hans Spekman. Verder hield de Wizard of Oss zijn kaarten tegen de borst. Spekman moest nog worden gekozen, er konden zich tegenkandidaten aanmelden, de SP had vooral te maken met Cohen en of die voor linkse samenwerking voelde was een raadsel.

Marijnissen, door Patrick Lodiers op de radio geïnterviewd, had onlangs gesproken met de vertrekkende PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen. De SP’er, die is teruggetreden als Tweede Kamerlid maar zijn partij nog steeds voorzit, had zich voor zijn doen mild uitgedrukt. De PvdA was de partij van Troelstra, Drees en Den Uyl. Ze had veel voor de sociaal zwakkeren betekend. Maar een kwart eeuw geleden was het misgegaan. De sociaal-democraten waren gaan geloven in de...