De uitstoot van broeikasgassen leidt tot een flinke opwarming van de aarde, met een gevaarlijke stijging van de zeespiegel als gevolg. Geen twijfel mogelijk, vindt een meerderheid van de wetenschappers.

Toch zijn er volhardende sceptici die het allemaal niet willen geloven. Met welke argumenten proberen ze de gesloten rijen van wat ze de broeikasbroederschap noemen open te breken?

Elke avond ziet Henk Tennekes de reeën langstrekken. Vanuit zijn woning kijkt hij uit over een fraai weidelandschap dat onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de keten natuurgebieden die de Nederlandse natuur bewegingsruimte moet bieden. In de Bosatlas wijst hij aan waar er dicht bij zijn huis een aantakking op de snelweg was gepland die er door de EHS nooit is gekomen. Enthousiast vertelt Tennekes dat het wel al aangelegde viaduct nu vooral functioneert als paddenoversteekplaats. Als je bij deze man binnenstapt, kun je je niet meteen voorstellen dat je van doen hebt met een van de...